TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DCD
Tên tiếng Anh Dong Nai University of Technology
Website https://dntu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Đồng Nai
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/06/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/06/2023