TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DDA
Tên tiếng Anh East Asia University of Technology
Website https://eaut.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Bắc Ninh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 02/12/2022
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 02/12/2027