ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Tên trường ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Loại hình cơ sở đào tạo Đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu B
Tên tiếng Anh Thai Nguyen University
Website http://www.tnu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Thái Nguyên
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng