TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu TBD
Tên tiếng Anh Pacific Ocean University
Website https://tbd.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Khánh Hoà
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 14/04/2022
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 14/04/2027