TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu TTB
Tên tiếng Anh Tay Bac Universty
Website https://utb.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Sơn La
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 24/05/2021
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 24/05/2026