TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DQN
Tên tiếng Anh Quy Nhon University
Website http://www.qnu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Bình Định
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-UD
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 10/11/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 11/10/2022