TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Phú Yên
Ký hiệu DPY
Tên tiếng Anh Phu Yen University
Website https://pyu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Phú Yên
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 26/9/2022
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 26/9/2027