TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DTV
Tên tiếng Anh Luong The Vinh University
Website http://ltvu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Nam Định
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng