TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DMD
Tên tiếng Anh Mien Dong University of Technology
Website https://www.mut.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Đồng Nai
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 22/01/2020
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 22/01/2025