TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu VTT
Tên tiếng Anh Vo Truong Toan University
Website http://www.vttu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hậu Giang
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 15/08/2021
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 15/08/2026