TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Công Thương
Ký hiệu VUI
Tên tiếng Anh Viet Tri University of Industry
Website http://www.vui.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Phú Thọ
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 29/06/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 29/06/2023