TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Công Thương
Ký hiệu VHD
Tên tiếng Anh Viet Nam - Hungary Industrial University
Website http://viu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 26/05/2021
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 26/05/2026