TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Xây dựng
Ký hiệu XDT
Tên tiếng Anh MienTrung University of Civil Engineering
Website http://muce.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Phú Yên
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-UD
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 22/02/2021
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 22/02/2026