TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu HHT
Tên tiếng Anh Ha Tinh University
Website http://www.htu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Tĩnh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/06/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/06/2023