TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DLH
Tên tiếng Anh Lac Hong University
Website https://lhu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Đồng Nai
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-HCM CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 16/03/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 16/03/2023