TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DPT
Tên tiếng Anh University of Phan Thiet
Website http://upt.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Bình Thuận
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 27/09/2019
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 27/09/2024