TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Xây dựng
Ký hiệu KTS
Tên tiếng Anh University of Architecture Ho Chi Minh City
Website http://www.uah.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-UD
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 22/02/2021
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 22/02/2026