TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Xây dựng
Ký hiệu KTA
Tên tiếng Anh Hanoi Achitectural University
Website http://hau.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 01/03/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 01/03/2023