HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Tên trường HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ký hiệu HVN
Tên tiếng Anh Vietnam National University of Agriculture
Website https://vnua.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 09/06/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 09/06/2022