TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Y tế
Ký hiệu YTC
Tên tiếng Anh Hanoi University of Public Health
Website https://huph.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 27/11/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 27/11/2022