TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Nước ngoài
Cơ quan quản lý trực tiếp Nước ngoài
Ký hiệu THU
Tên tiếng Anh Tokyo Human Health Sciences University Vietnam
Website https://tokyo-human.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hưng Yên
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng