TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Y tế
Ký hiệu YHB
Tên tiếng Anh Hanoi Medical University
Website https://hmu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 31/08/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 31/08/2022