ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH

Tên trường ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Y tế
Ký hiệu YDS
Tên tiếng Anh University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City
Website https://ump.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-HCM CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 16/11/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 16/11/2022