TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Y tế
Ký hiệu YPB
Tên tiếng Anh Hai Phong Medical University
Website http://hpmu.edu.vn/hpmu/
Tỉnh, thành phố Hải Phòng
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/06/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/06/2023