TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Y tế
Ký hiệu YCT
Tên tiếng Anh Can Tho University of Medicine - Pharmacy
Website http://www.ctump.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Cần Thơ
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-UD
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 06/02/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 06/01/2023