TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Y tế
Ký hiệu DKY
Tên tiếng Anh Hai Duong Medical Technical University
Website http://www.hmtu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hải Dương
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 05/08/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 05/08/2023