TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Y tế
Ký hiệu YDN
Tên tiếng Anh Danang University of Medical Technology and Pharmacy
Website http://dhktyduocdn.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Đà Nẵng
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04/5/2022
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04/5/2027