TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu TCT
Tên tiếng Anh Can Tho University
Website https://www.ctu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Cần Thơ
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-HCM CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 20/04/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 20/04/2023