HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Tên trường HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Y tế
Ký hiệu HYD
Tên tiếng Anh Viet Nam University Of Traditional Medicine & Pharmacy
Website http://vutm.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 14/05/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 14/05/2023