TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Tiền Giang
Ký hiệu TTG
Tên tiếng Anh Tien Giang University
Website http://www.tgu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Tiền Giang
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-HCM CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 18/09/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 18/09/2022