TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ký hiệu DBG
Tên tiếng Anh Bac Giang Argriculture and Forestry University
Website http://bafu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Bắc Giang
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 05/07/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 05/07/2023