TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ký hiệu LNH
Tên tiếng Anh Vietnam National University of Forestry
Website https://vnuf.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/03/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/03/2023