TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG - TP. HỒ CHÍ MINH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG - TP. HỒ CHÍ MINH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DHV
Tên tiếng Anh Hung Vuong University Ho Chi Minh City
Website https://hvuh.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 19/01/2023
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 19/01/2028