TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Bạc Liêu
Ký hiệu DBL
Tên tiếng Anh Bac Lieu University
Website https://blu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Bạc Liêu
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng