TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Trà Vinh
Ký hiệu DVT
Tên tiếng Anh Tra Vinh University
Website https://www.tvu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Trà Vinh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-HCM CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 20/11/2019
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 20/11/2024