TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DNC
Tên tiếng Anh Nam Can Tho University
Website https://nctu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Cần Thơ
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 29/06/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 29/06/2023