TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HOÀ

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HOÀ
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Khánh Hòa
Ký hiệu UKH
Tên tiếng Anh Khanh Hoa University
Website http://ukh.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Khánh Hoà
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng