TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Đồng Nai
Ký hiệu DNU
Tên tiếng Anh Dong Nai University
Website http://www.dnpu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Đồng Nai
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng