TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT (BUÔN MA THUỘT)

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT (BUÔN MA THUỘT)
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu BMU
Tên tiếng Anh Buon Ma Thuot University
Website https://bmtu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Đắk Lắk
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 26/05/2021
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 26/05/2026