HỌC VIỆN DÂN TỘC

Tên trường HỌC VIỆN DÂN TỘC
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Ủy ban Dân tộc
Ký hiệu HVD
Tên tiếng Anh Vietnam Academy for Ethnic Minorities
Website https://hvdt.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng