HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Tên trường HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Ký hiệu HVH
Tên tiếng Anh Ho Chi Minh National Academy of Politics
Website https://hcma.vn
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng