TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu XDA
Tên tiếng Anh Hanoi University of Civil Engineering
Website https://www.nuce.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục HCERES
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 06/12/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 06/12/2022