TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DVP
Tên tiếng Anh Trung Vuong University
Website http://dhtv.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Vĩnh Phúc
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng