TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Công Thương
Ký hiệu SDU
Tên tiếng Anh SaoDo University
Website http://saodo.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hải Dương
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 27/11/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 27/11/2022