TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu NTH
Tên tiếng Anh Foreign Trade University
Website http://www.ftu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04/07/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04/07/2022