TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Dân lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DPD
Tên tiếng Anh Phuong Dong University
Website http://phuongdong.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng