HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

Tên trường HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ký hiệu NHH
Tên tiếng Anh Banking Academy of Vietnam
Website https://www.hvnh.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 09/05/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 09/05/2022