TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ SÀI GÒN
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu TTQ
Tên tiếng Anh The SaiGon International Univeristy
Website https://www.siu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng