TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu EIU
Tên tiếng Anh Eastern International University
Website https://eiu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Bình Dương
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-HCM CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04/08/2020
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04/08/2025