TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DLA
Tên tiếng Anh Long An University of Economics and Industry
Website https://daihoclongan.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Long An
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 22/01/2020
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 22/01/2025